Arbetsgrupper

På omställningscefémötet den 28 augusti 2014 skapade vi några arbetsgrupper (och några fanns sedan tidigare). Grupperna kommer att informera om sina aktiviteter under kommande cafékvällar. Målet med grupperna är en hållbar och på sikt självförsörjande Hällungebygd. Självklart kan flera ansluta sig till grupperna, kontakta då den som är sammankallande i gruppen. Ni som vill kan också skapa en ny arbetsgrupp – kontakta oss på mail forening@hallungebygden.se så för vi in er grupp i listan.
Flyktinggruppen: Ordnar diverse aktiviteter för att främja kontakt mellan boende och flyktingar. Sammankallande är Frida Jonsson, mail tofrida.jonsson@gmail.com
Tillsammansodlingen: Karin, Johnny, Lollo (sammankallande), Claes, Marinne, Anna-Karin, Maggan, Angelika, Lisa
Lollos Ringqvist mail lolloring@hotmail.com
Gruppen har också en egen hemsida http://hallmarkenstillsammansodling.wordpress.com
Förädlingsgruppen: Anjee (sammankallande), Marianne, Gert, Anna-Karin, Maggan, Lisa, Radka, Mayki. Undersöker olika idéer när det gäller förädling av frukt och grönsaker som produceras i byn.
Anjee Eva Lindelöw mail evalindelow@gmail.com
Konst- och konsthantverksgarage: Det finns möjlighet att starta en butik/galleri i garaget intill den ekologiska gårdsbutiken med konst och konsthantverk producerat i byn.
Kontakta Åke Wikström mail jawikstrom@yahoo.se
Handarbetsgruppen: Handarbetsgruppen har transformerat sig till en studiecirkel som nu hålls på asylboendet varje fredagsförmiddag, ledd av Sonja Aggerholm Olausson.
Mail sonja.aggerholm@telia.com eller via Facebook.
Valutagruppen: Lasse (sammankallande), Mayki, Åke, Majoy, Ulla, Bi-Ma. Undersöker möjligheten för att införa en lokal valuta och olika sätt som denna kan vara säkrad värdemässigt samt olika aktiviteter kopplat till valutan, bl a grönsaksodling och byggverksamhet med nya material.
Lasse Jämtheden mail jamtheden@gmail.com
Energigruppen: Gert (sammankallande), Åke, Henrik, Lasse, Claes Ringström, Radka, Karin. Undersöker hur vi kan tänka nytt när det gäller energi och transporter, ev genom att starta en bilpool.
Gert Winkler mail winkler.gert@gmail.com
Magnesiumoxid – byggmaterialgruppen: Majoy Österlund, Annelie Windegren, Mayki Wiberg, Mike Upstone, Genko Rahmberg, Eva Lindelöw och Lasse Jämtheden (sammankallande). Undersöker möjilgheterna att prova magnesiumoxid som byggmaterial.

Lasse Jämtheden mail jamtheden@gmail.com