Medlemskap

Medlemskap i Föreningen Omställning Hällungebygden
Som medlem är du med och påverkar föreningens aktiviteter och inriktning, inte minst genom föreningsmöte som är minst en gång om året (årsmöte). Medlemmar i föreningen får också byamail, ett nätverk via e-post där medlemmar kan be varandra om hjälp, informera om aktiviteter och bjuda in till fester och möten.

Du kan bli medlem genom att skicka ett mail till Akasha Skaldeman på adress skaldeman@yahoo.com med ditt namn, e-mail adress och telefonnummer, samt betala in 200:- på bankgiro 5158-5701. Vi kommer inom kort att stänga vårt plusgiro och endast använda vårt konto i EKO-banken.

Som medlem har du också möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd i form av mikrolån eller bidrag för att starta projekt som handlar om omställning till en ekologiskt, ekonomiskt eller socialt hållbar livsstil i vår bygd. Du kan ladda ner ansökningsblanketten här nedan:

anso%cc%88kan_oh_mikrola%cc%8an_sto%cc%88d-1

Om du har frågor om projektstöd, tveka inte att höra av dig till någon i föreningens styrelse som kan hjälpa till.

Andra föreningar:

Hällmarken

Hällmarken är en ekonomisk förening som äger mark och skog i bygden. Du kan bli medlem i den, antingen fullmedlem som köper in sig med en större ekonomisk satsning eller stödmedlem, s k hällmarkenvän, vilket kostar 500 kr per år. Hällmarkenvänner kan bada i strandbastun till förmånligare pris, samt får tälta och nyttja platsen ett par veckor om året också. Läs mer på www.hallmarken.se

Kommentera