OMSTÄLLNINGSKURS

Svenshögen, 18-19 november 2017 FULLTECKNAD/VÄNTELISTA

Föreningen Omställning Hällungebygden arrangerar en kurs i omställning till en hållbar livsstil hösten 2017. Vi är mycket glada att två erkänt duktiga och erfarna kursledare kommer hit – Pella Thiel och Elinor Askmar som båda är med i Omställningsnätverket. Det kommer att bli en inspirerande helg och ge oss ny fart i omställningsarbetet.

Vi har öppnat upp kursen inte bara för våra medlemmar utan också för andra intresserade i regionen. Detta för att göra projektet mindre ekonomiskt belastande. Vi ser kursen inte bara som ett tillfälle att lära sig mer, utan även att mötas och nätverka kring dessa frågor för att se hur vi kan hjälpas åt att arbeta för en hållbar framtid i vår region. Vi kan inspirera och stötta varandra!

Kursen hålls i församlingshemmet i Svenshögen, intill fotbollsplanen.

Avgiften för att delta är 450 kr för medlemmar i Omställning Hällungebygden, 750 kr för övriga. Kursavgiften går till ledarnas arvode. Lunch ingår båda dagarna. Antalet deltagare är begränsat, OBS kursen är nu fulltecknad men du kan sätta upp dig på en väntelista.

Anmälan skickas till ordförande Eva Sanner, 0709-397063, eva.sanner@gmail.com

Efter att du fått besked om att du har en plats, sätts kursavgiften in på Omställning Hällungebygdens bankgiro 5158-5701. Skriv ditt namn tydligt.

Välkomna!

movie-intrans-edit

Kursens innehåll: 

Grundkursen i omställning är utvecklad av internationella Transition Network och har getts över 600 gånger runt om i världen. Den är verktygsorienterad för att på ett kreativt och inspirerande sätt ge dig det du behöver för att kunna starta ett omställningsinitiativ på din ort eller få ditt befintliga omställningsinitiativ att utvecklas och verkligen lyfta.

Teori varvas med praktiska övningar.

Innehåll:

 1. En gemensam förståelse för vad vi behöver ställa om från och hur flera av de kriser och utmaningar vi ser omkring oss hänger ihop
 2. Kunskap om omställningsrörelsen och dess grundtankar, historia, principer och arbetsmetoder
 3. Inspiration i form av goda exempel hur andra orter och initiativ jobbar med omställning
 4. Kunskap om grupprocesser och behovet av att kunna arbeta tillsammans på ett hälsosamt sätt
 5. Inspiration kring hur en omställningsgrupp kan se ut och fungera, möjligheter och svårigheter
 6. Förståelse kring betydelsen av arbete med visioner om en hållbar framtid kan se ut
 7. Reflektioner och övningar kring hur det är möjligt att engagera andra i omställningen
 8. Förståelse kring hur omställningen är både en inre och en yttre process. Vi kommer att titta på olika samband mellan förändring på ett personligt plan och samhällsförändring, och vilka processer i oss själva som får oss att agera mer eller mindre hållbart.
 9. Inspiration kring olika slags metoder för att mötas och lyssna på varandra, tex. Open space.
 10. Möjlighet att diskutera hur ditt omställningsinitiativ kan utvecklas
 11. Tillfälle att reflektera över dig själv som omställare, vilka stödjande element du behöver och vad som är dina nästa steg
 12. Nya möten, inspiration och en känsla av att vara en del av en större rörelse

Kommentarer inaktiverade.