Föreningsmöte 28 januari

Föreningsmöte 28 januari 2018

Alla medlemmar i föreningen Omställning Hällungebygden kallas härmed till föreningsmöte söndagen den 28 januari kl 18.00 i det gamla skolhuset i Svenshögen. Syftet med mötet är att gemensamt välja 3 personer som ska representera föreningen Omställning Hällungebygden i den insamlingsstiftelse som även finns i bygden, med namn Insamlingsstiftelsen Hällungebygden.

Enligt stiftelsens stadgar skall vår förening utse tre av dess styrelseledamöter. Syftet med stiftelsen är att samla in medel för omställningsarbete. Läs mer på www.insamlingsstiftelsen.org om du vill veta mer om stiftelsen.

Detta föreningsmöte ersätter inte det ordinarie årsmötet, som hålls som vanligt i maj. Att vi har möte redan nu, beror på att flera ledamöter har eller kommer att lämna stiftelsens styrelse. Valberedningen tillsatt vid senaste årsmötet kommer att ta fram förslag på personer. Föreningen bjuder som vanligt på fika.

Vänliga hälsningar

Eva Sanner/ordförande

Kommentarer inaktiverade.