Mötet den 21 februari

Den 21 februari höll vi ett öppet möte i Svenshögen om framtidsdrömmar, önskemål och idéer. Eva Sanner berättade om omställningsrörelsen och många medlemmar berättade om sina respektive omställningsinitiativ: tillsammansodlingen i Svenshögen och i Quatroneröd, Solgläntans gårdsbutik och kursverksamhet, idéer om solcellspark, hönsgruppen i Sagån, Stationshuset som ska bli kulturhus med mera med mera.

Omkring 30 personer deltog i mötet. Under diskussionen besvarades tre frågor: Om du visste att du inte kunde misslyckas, vad skulle du göra i Svenshögen då? Vad är det viktigaste för oss att ta itu med justnu? Och – vad är det bästa med att bo i Svenshögen? Svaren på frågorna sammanställdes och du kan läsa dem under fliken Aktiviteter våren 2019.

Styrelsen arbetar nu med en enkät som vi kommer att skicka ut till alla hushåll i Svenshögen. Den ska handla om hur vi förbereder oss för ett större strömavbrott eller längre problem med vattenförsörjning. Vi återkommer med detta före sommaren.

Kommentarer inaktiverade.