Arbetsgrupper

Grupper för närvarande:
Tillsammansodlingen: Karin, Lollo (sammankallande), Claes, Marianne, Anna-Karin, Margareta, Angelika, Lisa, Smrati
Lollos Ringqvist mail lolloring@hotmail.com
Gruppen har också en egen hemsida http://hallmarkenstillsammansodling.wordpress.com
Ni som vill kan skapa en ny arbetsgrupp – kontakta oss på mail forening@hallungebygden.se så för vi in er grupp i listan.
Sidan uppdaterades 200630