Föreningen

Vår förening verkar för att ställa om i området Hällungebygden, på västkusten från Ucklumtrakten till Svenshögen och kring sjön Hällungen.

Vi är en idéell förening som fungerar som navet i ett nätverk av människor i bygden som vill verka för ett allt mer hållbart samhälle. Vi vill göra idag vad som krävs i morgon för att våra barn och framtida generationer ska ha jorden och naturen kvar. Vi frågar oss hur vi på bästa sätt kan förhålla oss till kommande oljestopp, förändrat livsmedelsutbud och klimatförändringar.

Hur startade omställningsrörelsen?

Transitionrörelsen startade i Totnes, England hösten 2006. Det är en folkrörelse som har spridit sig snabbt över världen. Det är ingen slump att Hela Sverige ska leva och Transitionrörelsen har inlett ett nära samarbete eftersom båda organisationerna har som mål att stödja lokala initiativ för att skapa en hållbar framtid. Sedan hösten 2009 är samarbetet formaliserat så att det finns en avsiktsförklaring undertecknad mellan organisationerna.

I Sverige finns Transitionrörelsen representerad genom Omställningsnätverket och även genom Hela Sverige Ska Leva som sysslar med landsbygdsutveckling.

Vi i föreningen Omställning Hällungebygden samarbetar med Studiefrämjandet på så vis att vissa av våra arbetsgrupper har valt att bli studiecirklar där. Detta bestämmer varje arbetsgrupp på egen hand.

Du kan gå med i föreningen genom att betala in den årliga medlemsavgiften 200 kr till bankgiro 5158-5701. Skriv ditt namn tydligt.