Styrelsen

 

Föreningsstyrelse för Omställning Hällungebygden

Frida JonssonFrida Jonsson, ordförande

mail tofrida.jonsson@gmail.com

tel 070-6379938

 

 

 

 

 

AnnaAnna Svensson, vice ordförande

mail atelje3t@yahoo.se

tel 070-8775729

 

 

 

 

 

alba

Alba Soto, kassör

mail alba.soto3@hotmail.com

tel 072-7261100

 

 

 

 

Andy Jamieson fotoAndy Jamieson, ledamot

mail andrewjamieson@live.com

tel 079-3411838

 

 

 

 

 

Version 2

Sonja Aggerholm Olausson, ledamot

mail sonja.aggerholm70@gmail.com

tel 070-5295834

 

 

 

 

 

Karolina BKarolina Bertilson, ledamot

mail karolinabertilson@gmail.com

tel 073-6678703

 

 

 

 

 

KennethKenneth Elfström, sekreterare

mail kenneth.elfstom@gmail.com

tel 070-8219327

 

 

 

 

 

Eva S porträtt växthus

Eva Sanner, suppleant

mail eva.sanner@gmail.com

tel 0709-397063

 

 

 

Kontakta oss gärna om du har idéer eller förslag för föreningen.