Välkommen att bli medlem i en förening som arbetar för hållbarhet i lokalsamhället!

Varför vara medlem?
Du får uppleva inkludering och gemenskap i en förening som arbetar med hållbarhet på ekologisk, social och ekonomisk grund
– Du kan delta utan kostnad i föreningens olika aktiviteter som frö- och plantbytardagar, workshoppar, omställningscaféer, kurser, studiebesök mm*
– Som medlem har du en möjlighet att påverka föreningens verksamhet och bidra med egna idéer eller projekt, och detta gäller i ännu högre grad om du vill ingå i styrelsen
– Om du har en egen idé om en aktivitet eller projekt som bidrar till omställning inom föreningens område finns det möjlighet att få ekonomiskt stöd till detta

* Kostnader för material i hantverksworkshopar eller liknande kan tillkomma.

Slutligen bidrar du till föreningen och lokalsamhället enbart genom att vara en stödjande medlem.

Ditt medlemskap gör vårt arbete för föreningen och lokalsamhället meningsfullt.

Så VÄLKOMMEN och varmt tack på förhand både till dig som vill vara en aktiv medlem och till dig som nöjer dig med att stötta föreningen med ett medlemskap.

Du behöver inte vara en aktiv medlem. Du bidrar till föreningen och lokalsamhället enbart genom att vara medlem och gör på så sätt vårt arbete meningsfullt.

Ny medlemsavgift fr o m 2024:
100 kr per medlem eller 150 kr per hushåll

Betala in medlemsavgiften på bankgiro 5158-5701.
Om du är en tidigare medlem skriv endast ditt namn i rutan för meddelande.

Om du vill registrera fler medlemmar från samma hushåll eller är en ny medlem, skicka ett mejl till foreningen@hallungebygden.se och meddela oss ditt namn och om det gäller ett hushåll, namn och mejladresser till alla över 18 år i hushållet.

På vår Facebook-sida Omställning Hällungebygden får du veta allt som händer i föreningen samt andra omställningstips. Följ oss här!

Medlemsförslag på föreningsaktiviteter

Vill du hålla i en aktivitet inom föreningens ramar?
Kontakta styrelsen med ditt förslag och för att hitta andra att arrangera den med om du inte vill göra det på egen hand. Du kan söka ekonomiskt stöd för vissa omkostnader, t ex hyra av lokal, för att kunna genomföra aktiviteten.

När styrelsen efterfrågade medlemmarnas önskemål och förslag på föreningsaktiviteter under våren och vintern 2021 fick vi in en massa spännande och intressanta förslag. Något som intresserar dig och som du skulle vilja vara med och delta i eller arrangera? Vi kan koppla ihop dig med den personen som gav förslaget.

 • Familjeläger för att arbeta med gemensamma behov och aktiviteter kring omställningsfrågor
 • Trädgårdsdagen – en uppskattad aktivitet som flera önskar ska komma tillbaka
 • Intressegrupp för skogsodling, småskalig odling, konservering mm
 • En gemensam förvaring – jordkällare
 • Intressegrupp för genbanksdjur –  arter som är på väg att försvinna, t ex grisar, får, höns
 • Skapa och gemensamt driva en inköpsförening för att kunna köpa in mat, hygienartiklar mm till inköpspris
 • Bjuda in Staffan Laestadius till ett föredrag om klimatkrisen samt skapa en läsecirkel kring hans bok En strimma av hopp (pågår till och med våren 2022)
 • Besöka Surrande täppan på Tjörn
 • Starta en lokal plantskola för ätliga perenna växter som är lämpliga för en skogsträdgård
 • Mannekänguppvisning med omsydda begagnade kläder.
 • Bjuda in till brunch under en lördag per månad till café Solgläntan
 • Slöjdcafé med slöjdföreningen i Humlebråten
 • ”Ovanliga djur – en inspirationsdag” – då vi besöker medlemmar som har intressanta djurraser (bruksdjur), t ex gammalsvenska raser, att visa upp och berätta om deras ursprung, egenskaper och skötsel. (Har du något som djur som du vill berätta om – meddela oss!)
 • “Bytesring” likt Reko Ring men utan försäljning. Möjlighet att ses och byta mat, växter, fröer och saker. Det ska vara enkelt.
 • Workshop i tovning av ull
 • Workshop/träff för att laga kläder med olika tekniker exempelvis med Sashiko-metoden
 • Föredrag med Stefan Edman om miljö och hållbarhet
 • Båtpool – gemensamt ägande
 • Samägande av cyklar som finns på stationen med kod
Bohuslän-Dals Svarthöna

Bohuslän-Dals Svarthöna