Medlemsförslag på föreningsaktiviteter

När styrelsen efterfrågade medlemmarnas önskemål och förslag på föreningsaktiviteter under våren 2021 fick vi nedanstående förslag:

  • Båtpool – gemensamt ägande
  • Samägande av cyklar som finns på stationen med kod
  • Familjeläger för att arbeta med gemensamma behov och aktiviteter kring omställningsfrågor
  • Trädgårdsdagen – en uppskattad aktivitet som flera önskar ska komma tillbaka
  • Intressegrupp för skogsodling, småskalig odling, konservering mm
  • En gemensam förvaring – jordkällare
  • Intressegrupp för genbanksdjur –  arter som är på väg att försvinna, t ex grisar, får, höns
  • Skapa och gemensamt driva en inköpsförening för att kunna köpa in mat, hygienartiklar mm till inköpspris
  • Bjuda in Staffan Laestadius till ett föredrag om klimatkrisen samt skapa en läsecirkel kring hans bok En strimma av hopp
  • Besöka Surrande täppan på Tjörn

Under hösten och vintern 2021-22 planerar styrelsen att bjuda in medlemmar till olika temadagar då vi diskuterar olika förslag som passar ihop, t ex olika slags odling och matproduktion eller en enda större fråga som kräver ett helt möte, t ex inköpsgrupp. De som är intresserade av en fråga kan sedan skapa en arbetsgrupp och planera för en gemensam föreningsaktivitet.

Bohuslän-Dals Svarthöna

Bohuslän-Dals Svarthöna

Kommentarer inaktiverade.